Živorada Kostića Moravca 35 18000 Niš, Srbija

Servisni tim
10. 06. 2014.

 

Odred izviđača ’’Lola’’ otvara

Konkurs za učešće u Servisnom timu

Izviđačkog centra ’’Stoliv’’

za sledeće pozicije

 

 - Logistički tim (2 radna mesta po smeni)

 - Animator za zabavne aktivnosti (1 radno mesto po smeni)

 - Animator za sportske aktivnosti  (1 radno mesto po smeni)

 

Logistički tim (2 radna mesta po smeni)

Uslovi: - osoba mora da je starija od 16. godina

             -osoba mora da bude clan izviđačke ili neke druge nvo organizacije

Radni i požarni vod ima sledeće zadatke:

 • da pri polasku smene iz Niša pomogne u utovaru namirnica i opreme, a da pri dolasku svoje i naredne smene istovari sve namirnice i opremu koje smene dovezu i iste odmah smesti u IC Stoliv, a utovari ambalažu i opremu koja se vraća za Niš
 • da dopremljene namirnice, piće i drugi materijal dopremi do magacina, pomaže magacioneru da za potrebe kuhinje iznese iz magacina potrebne namirnice za pripremu obroka
 • svakodnevno izbaci kese sa smećem u kontejner.
 • da obavi i ostale poslove oko uređivanja IC Stoliv, a po nalogu starešine smene
 • da vrši fizičko obezbeđenje IC Stoliv i gostiju od povečerja do ustajanja i u tom periodu ne dozvoli ulazak stranim licima u IC Stoliv
 • da u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih prilika tokom dežurstava, odmah obavesti starešinu smene
 • da vodi računa o poštovanju reda i mira nakon povečerja i goste koji se ne ponašaju u skladu sa kućnim redom opomene, a ako se njihovo nedozvoljeno ponašanje nastavi o tome izvesti starešinu smene
 • Svakodnevno čisti 'malu' plažu.
 • Prilikom primopredaje smene pomaže higijeničaru oko čišćenja kampa

 

Animator za zabavne aktivnosti (1 radno mesto po smeni)                                                                            

Uslovi: - osoba mora da je starija od 16. godina,

              - poželjno radno iskustvo.                      

Animator za zabavne aktivnosti:

 • priprema odgovarajuće programe, kvizove, maskenbale, igranke i drugo u skladu sa Odlukom o organizovanju letovanja
 • rukovodi radom videa i emitovanju filmova i spotova po određenom rasporedu u skladu sa Programom;
 • organizuje izlete, šetnje, posete i dr. za goste IC Stoliv
 • radi na informisanju gostiju putem zidnih i foto novina, plakata i dr.;

 

Animator za sportske aktivnosti  (1 radno mesto po smeni)

Uslovi: - osoba mora da je starija od 16. godina,

            - poželjno radno iskustvo.  

Animator za sportske aktivnosti:                  

 • organizuje obuku neplivača i direktno je odgovoran za organizovan odlazak na plažu i sigurnost dece pri kupanju
 • organizuje polaganje ispita iz plivanja;
 • priprema potrebne rekvizite i organizuje takmičenja na vodi.
 • organizuje turnire u šahu, malom fudbalu, pikadu, plivanju, vaterpolu, košarci i dr.;

 

 

Svi članovi Servisnog tima imaju obezbeđen prevoz na relaciji Niš-Stoliv-Niš, smeštaj, ishranu i plaćenu boravišnu taksu.

Prijavljivanje i informisanje kandidata se može izvršti elektronski putem emaila info@lola.org.rs  ili dolaskom lično u prostorije Odreda utorkom i subotom od 17-21h, kao i petkom od 12-15h.

Prilikom prijavljivanja potrebno je navesti sledeće informacije:

 1. Ime i prezime
 2. Adresu stanovanja
 3. Broj telefona
 4. Da li ste član neke organizacije i koje
 5. Za koje radno mesto – poziciju se prijavljujete

Poslednji rok za prijavu je 15.06.2014.godine.

 

  Milan Perković      10. 06. 2014.
 
 
 

Novo u galeriji