Živorada Kostića Moravca 35 18000 Niš, Srbija

KAMP SJEĆANJA LOVĆEN 2011
20. 07. 2011.

Izviđački odred “Gojko Kruška“ sa Cetinja će i ove godine organizovati ”KAMP SJEĆANJA”, odredsko logorovanje kojem se svake godine pridruži i veliki broj odreda-prijatelja iz zemlje i inostranstva. Nadamo se da će tako biti i ove godine.
U prijatnom ambijentu i uz odlične klimatske uslove očekuje Vas prije svega mnogo slobodnih aktivnosti, dobro druženje, izviđački i sportski susreti za sve generacije, uživanja u pri...rodi i hrani, zabavne večeri i programi.
Po prvi put na KAMPU SJEĆANJA, sa našim prijateljima IO “GIGO CEROVIĆ” iz Nikšića organizovaćemo i Izviđački višeboj u konkurenciji mlađih i starijih izviđača i planinki. Ukoliko ne želite da budete samo učesnici logorovanja, prijavite ekipe i pažnju posvetite Izviđačkom takmičenju.
KAMP SJEĆANJA:
Organizator: IO “Gojko Kruška” - Cetinje
Mjesto održavanja : Ivanova korita (Nacionalni park “Lovćen”)
Vrijeme održavanja : 22-25-07.2011.
-Dolazak učesnika u petak 22.07.od jutarnjih sati
-Odlazak učesnika u poneđeljak25.07
Udaljenost od grada : 30 min od Cetinja, 1h od Podgorice i Budve, 1h20’ od Kotora, 1h30’ od Tivta
Uzrast učesnika : Od 5 do 75 godina
Smještaj i ishrana: - Šatorski kamp u Nacionalnom parku “Lovćen” na Ivanovim koritima
- Ishrana počinje od ručka 22.07.
- Za ekipe udaljene preko 100km obezbijeđen lanč paket prilikom odlaska
Kotizacija: - 6 eura po učesniku
Rok za prijavu za učešće na KAMPU SJEĆANJA - do 16.07.2011.
Uplata na žiro račun IO “Gojko Kruška” kod NLB banke ili lično kod Načelnika kampa, prilikom dolaska - 530-8445-92
Prijavljivanje učesnika: - izvidjacigojkokruska@gmail​.com
- +38267517436
Satnica:PETAK 22.07.2011.
– Dolazak učesnika KAMPA SJEĆANJA do večernjih sati i smještaj
– 14,30 - Ručak
- 18,30 – Postrojavanje učesnika Kampa sjećanja
- 19,00-19,30 – Večera
- 19,30-21,30 – Dogovor i izbor destinacije za izlet
- 21,30-23,30 – Slobodne aktivnosti i zabavni program, Logorska vatra
- 24,00 – Povečerje
Satnica:SUBOTA 23.07.2011.


- 08,00 - 09,00 – Ustajanje, gimnastika i lična higijena
- 09,00-09,30 – Doručak
- 09,00-14,00 – Izlet (po dogovoru)
- 14,30-15,30 – Ručak
- 15,30–16,30 – Slobodne aktivnosti
- 16,30-18,30– Sportski susreti I navijanje
- 18,30-19,30 – Takmičenja za najmlađe učesnike i navijanje
- 19,30-20,30 - večera
- 20,30-23,30 – KZP,Slobodne aktivnosti, žurka, Logorska vatra
- 24,00 – Povečerje
Satnica: NEĐELJA 24.07.2011.

- 08,00 - 09,00 – Ustajanje, gimnastika i lična higijena
- 09,00-09,30 – Doručak
- 09,00-14,00 – Izlet (po dogovoru)
- 14,30-15,30 – Ručak
- 15,30–16,30 – Slobodne aktivnosti
- 16,30-18,30– Sportski susreti, navijanje i odmaranje
- 18,30-19,30 – Takmičenja za najmlađe i navijanje
- 19,30-20,30 - večera
- 20,30-23,30 – KZP,Slobodne aktivnosti, žurka
- 24,00 – Povečerje
Satnica: PONEĐELJAK 25.07.2011.

- 08,00 - 09,00 – Ustajanje, gimanstika i lična higijena
- 09,00-09,30 – Doručak
- 10,00-13,00 – Pakovanje, spuštanje šatora, učešće na proglašenju pobjednika Višeboja Gigo I Gojko 2011 završetak Kampa sjećanja,

ŠTAB KAMPA SJEĆANJA:
Starješina Kampa sjećanja: - MARKO MARKIŠIĆ
Zamjenik starješine: - ANDRIJA JABLAN
Načelnica Kampa sjećanja: - ANĐELA MUDREŠA
Zamjenica Načelnice: - TANJA ĐURANOVIĆ
Načelnik za bezbjednost: - ŽELJKO POPOVIĆ
Načelnik za ishranu: - VANJA RADOVIĆ
Organizatori zadržavaju pravo izmjene u predloženoj satnici.
Dobrodošli!
Sekretar odreda: Starješina Odreda:
ANDRIJA JABLAN MIŠKO ĆETKOVIĆE L A B O R A T
IZVIĐAČKI ORJENTACIONI VIŠEBOJ ,,GIGO & GOJKO” 2011
Cetinje-Ivanova korita, 22 – 25 jula 2011 godine
Poštovani,
I ove godine tradicionalno, O.I. “Dragan Cerović Gigo” zajedno sa prijateljima iz O.I. “Gojko Kruška” organizuju izviđačko orjentaciono takmičenje.
Orjentaciono takmičenje izviđača je jedinstvena akcija izviđača. To je ujedno i najzahtjevnija akcija koju izviđači pohode tokom cijele godine. Na višeboju se testiraju spretnost, umijeće, izdržljivost, vještine, mudrost, hrabrost, brzina, znanje i najvažnije - drugarstvo. Patrole će se naći pred mnogobrojnim izazovima. Preći stazu od dvadesetak kilometara za kratko vrijeme, a u međuvremenu uraditi prvu pomoć, signalizaciju, nacrtati precizno i brzo sve radove, testirati fer plej i ponijeti sa sobom najljepše uspomene, prikačiti jos koju fotografiju u albumu svog života.
Zato vas pozivamo da dođete i probate da dokažete da ste baš vi ti koji mogu srušiti sve ove izazove.
Vrijeme održavanja akcije: 22-25 Jul 2011 godine
Mjesto održavanja akcije: Cetinje, Ivanova Korita
Organizator višeboja: O.I. „Dragan Cerović Gigo” i O.I. “Gojko Kruška”
UČESNICI:?
Učesnici su mlađe i starije planinke i izviđači. Starosna kategorija se određuje prema Programu SICG. Pravo učešća na višeboju imaju sve patrole koje ispunjavaju uslove predviđene Pravilima i Propozicijama, koje pošalju predprijavu najkasnije do 12. jula 2011 godine, koje pošalju prijavu najkasnije do 18. jula 2011 godine i koje ispunjavaju uslove predviđene Elaboratom.
Patrole moraju doći na mjesto održavanja akcije najkasnije do 16h 23. jula 2011 godine.
PRIJAVE EKIPA:
Predprijava najkasnije do 12. jula, prijava najkasnije do 18. jula na sljedeće adrese:
izvidjacigojkokruska@gmail​.com i persi@t-com.me
Ako se prijavljujete putem e-maila, provjerite vaš inbox za potvrdu prijave!
SMJEŠTAJ: Učesnici tj. organizacione jedinice sami obezbjeđuju šatore, podmetače i vreće za spavanje.U
KOTIZACIJA:Za sve učesnike kotezacija po učesniku iznosi 6E ili 30E po ekipi. Uplatu treba izvršiti najkasnije do 21. jula na žiro račun Odreda “Gojko Kruška”. Adresa Odreda je: Bulevar crnogorskih junaka 91 Gimnazija Cetinje (za izviđače).
Ziro račun: 530-8445-92 NLB
Kotizacija podrazumijeva: Ishranu učesnika počev od ručka za učesnike kampa i višeboja 22.07. zaključno sa ručkom 25.07. Za ekipe koje putuju preko 100km obezbjedjuje se lanč paket.
ZADACI EKIPA:

• Pronalaženje KS na karti i u prirodi,
• Skica dijela pređenog puta
• Izvještaj dijela pređenog puta
• Skica KS
• Panoramski snimak (samo mlađi)
• Itinerer puta
• Test (WOSM, opšte znanje)
• Prelazak minskog polja
• Semafor
• Morze (samo stariji)
• Poruka kurira
• Prva pomoć (test i praktično)
• Kroki KS (samo stariji)
• Profil terena (samo stariji)
• Lična i kolektivna oprema

PODSJETNIK:
1. U takmičenju učestvuju patrole koje broje pet (5) članova uključujući i vođu patrole. Patrole se takmiče u konkurenciji mlađih planinki/mlađih izviđača i starijih planinki/starijih izviđača.
2. Organizacione jedinice nemaju ograničen broj članova koje mogu poslati na višeboj.
3. Takmičari moraju biti ljekarski pregledani i na takmičenje donijeti potvrdu sa potpisom i faksimilom ljekara koji je izvršio pregled.
4. Svaki član patrole mora imati važeću izviđačku knjižicu sa markicom za tekuću godinu u kojoj se održava višeboj ovjerenu od strane Odreda, i zdravstvenu legitimaciju. Poželjno je da svaki takmičar zna svoj vakcinalni status.
5. Svaki član patrole mora biti uniformisan po Pravilniku o uniformama i oznakama Saveza Izviđača Crne Gore ili Saveza iz kojeg dolazi.
6. Svaka patrola i učesnik nose kolektivnu i ličnu opremu.
7. IZRIČITO JE ZABRANJENO KONZUMIRANJE ALKOHOLA ILI BILO KOJE DRUGE PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE, POD PRIJETNJOM DISKVALIFIKACIJE I UDALJAVANJA SA MJESTA ODRŽAVANJA KAMPA I TAKMIČENJA!!!
INFORMACIJE:
Za sva pitanja i informacije u vezi sa pripremama, realizacijom takmičenja i nedoumicama u tumačenju priloženih materijala:
1.)Vukadinović Peko (Štab višeboja Gigo i Gojko)....................​...................…………..+​38269225068
2.)Dragan Adžić Adžo......................​..............+38267517436
NAPOMENE:
Dodatna oprema (ne ulazi u bodovanje, ali je poželjna):
Kapa(kačket), naočari za sunce, krema za sunčanje, kabanica, vodootporna obuća.
Uniforma:
Pod obaveznom uniformom podrazumijeva se izviđačka košulja sa pripadajućim oznakama i izviđačka marama (po Pravilniku o uniformama i oznakama Saveza Izviđača Crne Gore). Za vrijeme staze i za vrijeme izvođenja disciplina ekipe mogu nositi jednobrazne uredne majice umjesto košulja (u skladu sa Pravilnikom), uz obaveznu izviđačku maramu.
Nagrade:
Organizator obezbjeđuje pehare i diplome za prva tri mjesta u svakoj kategoriji, kao i zahvalnice za sve odrede čije ekipe učestvuju u akciji.
Otvaranje akcije:
Državnu zastavu podižu planinka i izviđač iz Štaba akcije.
Dokazivanje godišta:
Svaki član patrole mora sa sobom imati neku službenu ispravu kako bi dokazao svoje godište u skladu sa Pravilima i Propozicijama.
PREDZADATAK:
Predzadatak je marama, amblem odreda i zajednička fotografija ekipe. Predzadatak se boduje!!!

SATNICA VIŠEBOJA:

Subota 23.7.2011. godine
- 16,00 – Dolazak patrola na mjesto održavanja Višeboja
- 16,00-18,30 – Smještaj ekipa
- 18,30 – Postrojavanje učesnika Višeboja
- 19,00-19,30 – Večera
- 19,30-21,30 – Sastanci sa vođama patrola
- 21,30-23,30 – Slobodne aktivnosti
- 24,00 – Povečerje
Neđelja 24.7.2011. godine
- 6,30-7,00 – Ustajanje i lična higijena
- 7,00-8,30 – Doručak
- 8,30-8,45 – Sastanak sa vođama patrola
- 8,45-17,00 – Prelazak staze
- 17,00-18,00 – Ručak
- 18,00-20,00 – Discipline van staze
- 20,00-23,00 – KZP
- 24,00 – Povečerje


Ponedeljak 25.07.2011. godine
- 8,00-8,30 – Ustajanje i lična higijena
- 8,30-9,30 – Doručak
- 9,30-10,30 – Spuštanje šatora
- 10,30-11,30 – Zatvaranje akcije, proglašenje pobjednika
- 12,00 Napuštanje i rušenje tabora
Organizator zadržava pravo na promjenu satnice akcije

  Milan Perković      20. 07. 2011.
 
 
 

Novo u galeriji