Živorada Kostića Moravca 35 18000 Niš, Srbija

Izviđačka organizacija

Izviđačka organizacija

WOSM je svetski skautski pokret koji je nastao 1907. godine. Ideju o osnivanju ovog pokreta dobio je Robert Baden Pauel u englesko-burskom ratu (1899-1902) kada je uhvatio dečake koji su se prikradali da bi izvideli situaciju i saznali planove protivnika. Tu ideju je nešto kasnije sproveo u delo.
Misija izviđaštva je da doprinese obrazovanju mladih ljudi kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.
Sаvеz izviđаčа Srbiје nеguје trаdiciјe Svеtskе оrgаnizаciје skаutskоg pоkrеtа којu је оsnоvао Rоbеrt Bаdеn Pauel 1907. gоdinе, а nа оvim prоstоrimа zаčео dr Milоš Đ. Pоpоvić 1911. gоdinе, kао i tradiciju pоslеrаtnоg izviđаštvа kоје је ustanovljeno 1950. gоdinе u Srbiјi i nеprеkidnо sе rаzviја u sklаdu sа društvеnim prоmеnаmа.
Sаvеz izviđаčа Srbiје је sаmоstаlnа, dоbrоvоljnа, nеpоlitičkа, pаtriоtskа, оrgаnizаciја neformalnog оbrаzоvanjа zа dеcu i оmlаdinu. Otvоrеnа je zа svе, bеz оbzirа nа pоrеklо, nаciоnаlnоst, vеrsku i pоlitičku pripаdnоst.

opširnije

Poletarac u saobraćaju

Oduvek smo se trudili da svoj rad sa decom učinimo što boljim i korisnijim. Nastojimo da ih kroz igru i zabavu naučimo stvarima koje im mogu koristiti u svakodnevnom životu. Zbog toga naš rad sa decom osim igre obuhvata predavanja i takmičenja. Jedno od takvih je i „Poletarac u saobraćaju”.
Pored snalaženja u prirodi, izviđač mora biti spreman i na sve ono što ga očekuje u gradu. Ovom akcijom želimo da poletarce upoznamo sa pravilima ponašanja u saobraćaju i upotpunimo osnovna znanja. Kroz različite igre i takmičenja najmlađima pružamo stvarnu sliku o tome koliko je poznavanje saobraćajnih propisa važno – od boja na semaforu, preko putnih znaka, zebre na pešačkom prelazu, do snalaženja na raskrsnici.
Zakoračiti u svet odraslih nije lako. Cilj naše akcije je povećanje njihove bezbednosti kao samostalnih učesnika u saobraćaju.

opširnije

Čime se bavimo

Čime se bavimo

Izviđači su najveća organizacija mladih priznata od međunarodne zajednice.Odred izviđača „Lola“ je član Saveza izviđača Grada Niša. zatim Saveza izviđača Srbije, a samim tim i Svetske organizacije izviđačkog pokreta – WOSM.

opširnije

Istorijat odreda

Istorijat odreda

Odred izviđača “Ivo Lola Ribar” je formiran 2. marta 1961. godine od čete “ČiČa Janko” (koja je od 1957. godine radila u OI “Mija Stanimirović”, a od 01.11.1959. godine kao samostalna četa pri OŠ“Njegoš” i Dr “Vojislav Vučković” (koja je radila pri istoimenoj Muzičkoj školi).

U prvim godinama aktivnosti Odreda radilo se na kadrovskom i materijalnom jačanju organizacije, pri čemu su se u omasovljenju članstva, školovanju kadrova i učešću na akcijama postizali bolji rezultati nego na jačanju materijalne osnove. Prekretnica na tom polju nastaje 1968. godine, kada Odred organizuje svoje prvo samostalno taborovanje u Prčnju. Slede potom tabori u Stolivu na iznajmljenim lokacijama do 1973. godine, uz istovremenu izgradnju i uređenje tabora “Stoliv” koji je vlasništvo Odreda i na kome taborujemo od 1974. godine.

opširnije
 

Najnovije vesti

arhiva vesti

Novo u galeriji