Živorada Kostića Moravca 35 18000 Niš, Srbija

Izviđačka organizacija

Izviđačka organizacija

WOSM je svetski skautski pokret koji je nastao 1907. god. Ideju o osnivanju ovog pokreta dobio je Robert Baden Pauel-B.P. u englesko-burskom ratu (1899-1902) kada je uhvatio dečake koji su se prikradali da bi uvideli situaciju i saznali planove protivnika. Međutim to je bila samo ideja, koju je kasnije sproveo u delo. Misija izviđaštva je da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu

opširnije

Poletarac u saobraćaju

Oduvek smo se trudili da svoj rad sa decom učinimo što boljim i korisnijim. Naime, nastojimo u tome da ih kroz igru i zabavu naučimo stvarima koje im mogu koristiti u životu.Zbog toga naš rad sa decom sem igre obuhvata mnoštvo predavanja i takmičenja. Jedno od takvih je i ”Poletarac u saobraćaju“ .
Ovom akcijom želimo da poletarce upoznamo sa pravilima ponašanja u saobraćaju i upotpunimo neko osnovno već stečeno znanje.

opširnije

Čime se bavimo

Čime se bavimo

Izviđači su najveća organizacija mladih priznata od međunarodne zajednice.Odred izviđača „Lola“ je član Saveza izviđača Grada Niša. zatim Saveza izviđača Srbije, a samim tim i Svetske organizacije izviđačkog pokreta – WOSM.

opširnije

Istorijat odreda

Istorijat odreda

Odred izviđača “Ivo Lola Ribar” je formiran 2. marta 1961. godine od čete “ČiČa Janko” (koja je od 1957. godine radila u OI “Mija Stanimirović”, a od 01.11.1959. godine kao samostalna četa pri OŠ“Njegoš” i Dr “Vojislav Vučković” (koja je radila pri istoimenoj Muzičkoj školi).

U prvim godinama aktivnosti Odreda radilo se na kadrovskom i materijalnom jačanju organizacije, pri čemu su se u omasovljenju članstva, školovanju kadrova i učešću na akcijama postizali bolji rezultati nego na jačanju materijalne osnove. Prekretnica na tom polju nastaje 1968. godine, kada Odred organizuje svoje prvo samostalno taborovanje u Prčnju. Slede potom tabori u Stolivu na iznajmljenim lokacijama do 1973. godine, uz istovremenu izgradnju i uređenje tabora “Stoliv” koji je vlasništvo Odreda i na kome taborujemo od 1974. godine.

opširnije
 

Najnovije vesti

arhiva vesti

Novo u galeriji